MvTunen

ZOLANG ER ONGELIJKHEID IS, IS ER VOORLICHTING NODIG

Over MvTunen

Mijn naam is Miriam van Tunen, auteur van “Van achter de kast”. Ik geef voorlichting op scholen, presentaties in gemeentes en train leiders. Van oorsprong ben ik opgeleid als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb mij gespecialiseerd in seksuele diversiteit en religie. Ik werk graag met groepen, denk inclusief en vind het mooi om door kennisoverdracht vooroordelen weg te nemen.
Ik heb een Zaans accent, Friese klasse, maar vooral een eerlijk verhaal met humor. Ik maak taboe’s bespreekbaar, of dit nou is tijdens een lezing op de European Lesbian Conference in Wenen, tijdens een leiders training in Zagreb of in een gereformeerde kerk in Staphorst. Tijdens mijn presentaties en trainingen maak ik gebruik van spelvormen en reik praktische handvatten aan.
Ik ben er van overtuigd dat wij als mensen altijd meer overeenkomsten hebben dan verschillen! Samen met gemeentes ga ik graag op zoek naar wat men bindt. Juist wanneer het gaat over seksualiteit en seksuele diversiteit wil ik een anker bieden dat voor meerdere partijen houvast kan bieden.

Ik nodig scholen, gemeentes en organisatoren van evenementen dan ook uit om het contact formulier in te vullen.

SCHOLEN

 

Wie van de Drie

In samenwerking met kennis- en adviescentrum Tumba organiseer ik workshops Wie van de Drie. Vanuit Tumba neem ik drie vrijwilligers mee. Deze drie gasten stellen zich voor aan de groep met de mededeling dat zij homoseksueel zijn. Slechts één van de drie spreekt de waarheid. Aan de groep de opdracht om in een drietal vragenrondes te achterhalen wie de volledige waarheid spreekt. Alles mag gevraagd worden. Er zijn geen taboe’s. Uiteindelijk gaat het niet om het goed raden, maar om de vragen die gesteld worden. Want die bepalen het gesprek dat ik na afloop voer met de klas.

 

Presentatie vaardigheden

Niets is zo erg als moeten luisteren naar een stuntelige presentator die zijn verhaal niet goed op orde heeft. Of iemand die veel te veel informatie verstrekt met monotone stem. Of iemand die zijn klas vermoeid met het voorlezen van sheets.
Omgekeerd is het net zo erg om een presentatie te moeten houden terwijl je stikt van de zenuwen. Presenteren is iets dat je moet leren, presenteren is een vak. Helaas is het een vak dat nog niet aangeboden wordt op scholen, daar breng ik graag verandering in.
Ik geef dit vak als losse les, hierin bied ik basis principes en geef ik bronnen waarmee studenten zelf verder kunnen. Tevens geef ik een cursus van vijf lessen waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen.

 

Seksuele diversiteit

Iedere school in Nederland is verplicht om seksuele voorlichting te geven. Helaas is seksuele diversiteit het onder geschoven kindje. Hier moet verandering in komen! Door een gebrek aan voorlichting blijft een minderheidsgroep het mikpunt van pesterijen en uitsluiting. Hoe vaak wordt er bij u op het schoolplein gescholden met “homo”? Kennis creëert begrip en zorgt voor inclusiviteit.
Deze les kan onderdeel zijn van uw eigen lessenreeks voorplanting bij biologie. Tevens kan hij los gegeven worden bijvoorbeeld tijdens mentoruur of maatschappijleer.

 

Pesten

Er zijn talloze pestprogramma’s verkrijgbaar op internet. Waarom zou u kiezen voor dit programma? Dit programma is een samenwerking met Tumba. Hun jarenlange ervaring op het gebied van discriminatie zaken en educatie is gecombineerd met mijn praktische insteek en pedagogische achtergrond. Dit heeft geresulteerd in een dynamisch programma waarbij leerlingen vooral voelen en ervaren wat uitsluiting betekend. Het persoonlijke verhaal dat een van de vrijwilligers meeneemt is er een die niet snel vergeten wordt.

KERKEN

Jeugdavond/studentenbijeenkomst

Seksuele voorlichting reikt vaak niet verder dan de standaard man-vrouw verhouding. Ik bied een avond die verder gaat waar de reguliere voorlichting stopt. Het gaat over seksuele diversiteit en gender diversiteit. Ik vertel mijn persoonlijk verhaal en deel een stuk uit mijn boek “van achter de kast”. Er is ruimte voor vragen, we spelen een spel en de groep leert elkaar op nieuwe manieren kennen. Natuurlijk staat de vraag centraal, hoe gaan we met diversiteit om binnen de kerk, onze jeugd- of studentenvereniging.

Gemeenteavond

Tijdens een gemeenteavond bespreek ik feiten en cijfers met betrekking tot seksuele diversiteit. Hoe kan diversiteit een plek hebben binnen de kerkelijke gemeente met alle verschillende meningen die er zijn op dit vlak? Hoe wordt de bijbel gelezen en welke weg bewandel ik zelf? Zonder oordeel of discussie eindigt de avond met een vruchtbare dialoog. De gemeente gaat na een dynamische avond naar huis met stof tot nadenken.
Deze presentatie is ook geschikt tijdens bijvoorbeeld een vrouwenverenigingsavond/kerkenraad bijeenkomst.

Gemeente begeleiding

Veel kerken worstelen met de vraag welke plaats “anders” geaarden en transgenders in de gemeente hebben. Voorkomende thema’s hierbij zijn: (in)zegenen van het homohuwelijk, delen in het avondmaal, doop en lidmaatschap.
Het vinden van passende antwoorden vraagt om een proces dat door de kerkenraad en gemeente samen doorlopen dient te worden. Zonder elkaar kwijt te raken, zonder iemand te beschadigen, zonder mensen in de kou te laten staan. De uitkomst van dit proces kan ik niet beïnvloeden en iedere kerk heeft uiteindelijk een eigen antwoord op deze vragen. Wel heb ik gemerkt dat het heel waardevol is wanneer kerken mij uitnodigen om het proces waarin zij zitten te begeleiden.
Praktisch gezien houdt dit het volgende in:

  • Voorbereidend gesprek, meestal is dit met bijv. een visiegroep/kerkenraad
  • Algemene presentatie voor de visiegroep
  • Terugkoppeling presentatie en voorbereiding gemeente
  • Grote presentatie gemeente en dialoog
  • Afsluitend gesprek, handvatten hoe nu verder

EVENEMENTEN

Op de nacht van de Liefde mocht ik in het stadhuis in Leeuwarden een presentatie geven over “Van achter de kast”. In Utrecht mocht ik 200 jeugdleiders trainen in het gebruik van spel en spreken. Tijdens de eerste European Lesbian Conference kreeg ik de kans om in Wenen mensen te onderwijzen over religie en homoseksualiteit. In Zagreb mocht ik het spel “wie van de drie” overdragen aan leiders.
Het maakt mij niet uit waar ik naar toe mag of hoeveel mensen er in de zaal zitten, leiders trainen en op evenementen spreken blijft een van de leukste dingen om te doen!

 

Het boek: Van Achter De Kast, moet daarvoor weer even uit de kast komen. Ik sla het open. En… ik ben weer verkocht. Al lezend loop ik naar de bank en voor de tweede keer lees ik het boek in één adem uit. Weer ben ik geraakt door de vlotte schrijfstijl. Weer verbaas ik mij. Weer word ik boos. Weer moet ik erg lachen. Weer raak ik ontroerd door de laatste bladzijde.
Corja
Oud-juf van de basisschool
We had the great pleasure to listen to Miriam van Tunen's presentation "Living as a (Christian) lesbian in the Netherlands" at the European Lesbian* Conference from 6th till 8th September 2017 in Vienna. She told her very personal, heart warming story about her confrontation between her Christian beliefs and her love of a woman. She gave us food for thought about accepting herself for who she is and becoming an outcast in her Christian Church. I recommend everyone to come and listen to what Miriam has to tell you about her life.
English teacher, living in Vienna
English teacher, living in Vienna

CONTACTFORMULIER