DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door MvTunen met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

MvTunen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door MvTunen worden onderhouden zijn ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Hoewel MvTunen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan MvTunen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van MvTunen.

MvTunen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, MvTunen op welke manier dan ook.